Test dig selv,
har du gennemslagskraft, når du er på?