MedCom er en fællesoffentlig organisation finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL.  

 

KommunikationsBureauet står i øjeblikket for at udarbejde:

 
  • Mission/vision
  • Kommunikationsstrategi og -politik
  • Kernehistorie

 

cases

KommunikationsBureauet faciliterede et seminar for MedCom i september 2015 med fokus på virksomheden kernehistorie og mission.

Dagen bestod af oplæg, gruppeøvelser og diskussioner. Seminaret mundede ud i en analyse til brug i det videre arbejde med at færdigformulere en mission og vision.  

Se præsentationen om branding, kernehistorie og mission/vision her

MedCom skaber kommunikationsløsninger til det danske sundhedsvæsen, og sikrer blandt andet at hospitaler, praktiserende læger og hjemmeplejen kan kommunikere sikkert og effektivt på tværs af regioner, kommuner og private praksisser. 

MedCom er en fællesoffentlig organisation finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL.